Handels Betingelser

Generelt

Priser

Betaling

Ejendomsforbehold

Levering

Bestillingsfejl

Produktinformation

Produktændringer

Immaterielle rettigheder

Fortrolighed

Mangler og reklamation

Ansvarsbegrænsning

Løbetid og opsigelse

Produktansvar

Transport af rettigheder

Tvister

Gældende for ComTeam’s hosting produkter

1) Lovlige formål

2) Generelt om abonnement

3) Opsigelse

4) Betaling

5) Forbehold

6) Ændringer