Visualiserer alle virksomhedens data

Med Power BI – Microsoft Business Intelligens – og WICO.ONE, får du alle redskaber til analyse af virksomheden i et’!

Salg:

Power BI hjælper dine sælgere med at lave forecasts, opnå definerede mål og i sidste ende øge rentabiliteten. Med indsigt fra  WinKompas 3 Dashboards som er tilpasset dine behov, får du muligheden for at dykke ned i forskellige faser i salgsprocessen i realtid, samt identificere eventuelle områder, hvor der underpræsteres. Power BI genererer analyser efter account owner og regioner, samt genererer prognoser for tendenser, og overordnede forecasts over faktiske salgsdata, der nemt kan deles med andre.

Finans:

Power BI kommer virkelig til sin ret for finansafdelingen. Ved at bore ned i oplysningerne fra resume-niveau til kontoniveau i en enkelt visning kan der hurtigt gennereres on-demand – rapporter fra flere kilder for at informere virksomhedens strategiske beslutningstagere. Oplysninger om uventede omkostningsstigninger og andre uregelmæssigheder bliver hurtigere opdaget med automatiske opdateringer, baseret på oplysninger i realtid. Med Power BI’s egenskaber skabes der mere tid, som kan bruges på strategisk analyse, samt give de korrekte anbefalinger.

Marketing:

Analysering af marketingkampanger kan være en tidskrævende og kompliceret opgave, hvilket Power BI har til opgave at forbedre. Løsningen hjælper dig både med at overvåge de ressourcer der er til rådighed, samt analysere aktiviteter efter produkt, tjeneste, markedssegment, tendenser, handlinger, meninger ect.. Bedre rapportering af disse informationer kan identificere muligheder for mer – eller krydssalg samt forretningen som helhed. Sammenligning af komplekse målinger som indtjening, marketing omkostninger, specifikke kampanger og kanaler samt beregning i realtid af ROI er blevet forenklet og gjort bedre af Web & Social Analytics modulet.

Produktion:

Ved at forbinde data fra produktionen med distributionen kan Power BI hjælpe dig med at identificere metoder til procesforbedringer, samt optimere resultaterne. De mange komplekse operationelle data fra lagerkontrol og allokeringsnedbrud kan rapporteres live i Power BI, hvorved det sikres, at medarbejderne aldrig overser tendenser eller sager. Mobilnotifikationer baseret på parametre som foreksempel lager mangler eller afsendelsesproblemer kan nemt sendes, så der opnås bedre beslutningstagning.

Kundeservice:

Power BI kombinerer køb af produkter og service med, hvordan kunderne køber, eller bruger det, og viser således hvordan kvaliteten af kundeservice kan påvirke kundernes loyalitet. Power BI sporer alle kundens interaktioner, og giver muligheden  for at analysere og overvåge aktiviteter på forskellige kanaler, forudsige bedømmelser og stoptider, samt føre statistik over beslutninger kunderne tager. Alt i alt, giver Power BI mulighed for at overvåge effektiviteten af en vital afdeling, og hvilken effekt den har på de økonomiske resultater

IT:

IT styrkes, fordi det er let at koble Power BI til andre værktøjer, så man kan kompilere netværkssystemernes ydeevne, tjenester, programmer og sikkerhedsdata fra ét dashboard. Power BI fungerer derudover også helt problemfrit sammen med Microsoft Azure Active Director. Der kan defineres en række målinger for at hjælpe afdelingen med at identificere potentielle risici, og help-desk funktioner kan strømlines med forbedringer i supportanmodninger, der er baseret på tendenser og sammenligninger af effektivitetsmålinger, for at forbedre det samlede serviceniveau.